Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Wydziały - KPP Nysa

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

p.o. Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego

asp. sztab. Mariusz Kubacki

 

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego

podkom. Radosław Pośpiech

 

sekretariat tel: 774090934, fax 774090933