KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE - Kierownictwo - KPP Nysa

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE

Komendant Powiatowy Policji w Nysie

mł. insp. Edward Flaga

 

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie

nadkom. Janusz Mormul