KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE - Kierownictwo - KPP Nysa

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE

 Komendant Powiatowy Policji w Nysie

mł. insp. Dariusz Dregan

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nysie

podinsp. Przemysław Stankiewicz