KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE - Kierownictwo - KPP Nysa

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE

 p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nysie

podinsp. Dariusz Dregan

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nysie

nadkom. Przemysław Stankiewicz