Narada roczna w nyskiej Policji - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Narada roczna w nyskiej Policji

Data publikacji 09.02.2018

Nyska Policja podsumowała swoją pracę w 2017 roku. Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. Adam Bielecki wraz z kadrą kierowniczą przedstawili wyniki pracy osiągnięte w ubiegłym roku. W naradzie rocznej uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta oraz Prokurator Rejonowy w Nysie Sebastian Biegun.

W sali Komendy Powiatowej Policji w Nysie odbyła się narada roczna nyskiej policji. Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. Adam Bielecki przywitał zaproszonych gości i podsumował pracę policjantów w roku 2017. Podziękował samorządom za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa oraz wsparcie finansowe.

W trakcie narady głos kolejno zabrali: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w Nysie kom. Łukasz Bakalarczyk, który omówił wyniki pracy służby prewencji oraz podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która wśród mieszkańców powiatu nyskiego cieszy się największą popularnością w województwie opolskim. Następnie wystąpił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Nysie podkom. Rafał Wandzel, podsumowując wyniki nyskiej drogówki. Przedstawił nowe rozwiązania na drogach powiatu, które na wniosek nyskich policjantów zostały zrealizowane i przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

O przestępczości na terenie naszego powiatu na podstawie opracowanej prezentacji powiedział nadkom. Grzegorz Gawłowski - Naczelnik Wydziału Kryminalnego nyskiej komendy. Spadek przestępczości oraz duża wykrywalność to w głównej mierze efekt pracy nyskich kryminalnych. Na szczególna uwagę zasługuje aktywność policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. Podsumowanie wyników uzyskanych przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą przedstawił Naczelnik Wydziału kom. Ryszard Antoszczyszyn.

Po podsumowaniu wyników pracy policjantów KPP w Nysie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta. Podziękował władzom samorządowym za duże wsparcie i pomoc finansową dla nyskiej policji, podkreślając jak ważna jest wzajemna współpraca. Za osiągnięte wyniki pracy nyskiej komendy, podziękował całej kadrze kierowniczej oraz wszystkim funkcjonariuszom. Wskazał obecnym na naradzie policjantom i policjantkom kierunki pracy oraz przedstawił zadania jakie czekają funkcjonariuszy całego garnizonu opolskiego w bieżącym roku.

Na zakończenie głos zabrał Prokurator Rejonowy w Nysie Sebastian Biegun dziękując za dobrą współpracę z policją nyską w 2017 roku.

  • Narada roczna
  • Narada roczna
  • Narada roczna
  • Narada roczna
  • Narada roczna
  • Narada roczna