Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie

Data publikacji 28.08.2020

Każdy młody człowiek, dokonując wyboru swojej drogi zawodowej, powinien przekonać się o tym, jak pasjonująca może być służba w Policji. Będąc policjantem możesz połączyć swoje pasje i zainteresowania z satysfakcją niesienia pomocy innym. Pierwszy krok to złożenie dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w Zespole ds. Kadr i Szkolenia, w godzinach 7:30 – 15:00. Natomiast tych, którym bardziej odpowiadają popołudniowe godziny i weekendy, zapraszamy do dyżurnego jednostki.

Powodów, dla których warto wypowiedzieć rotę policyjnego ślubowania jest naprawdę wiele. Każdy z kandydatów rozpoczyna proces rekrutacji z zapleczem własnych doświadczeń, oczekiwań i wyobrażeń co do służby w formacji. A może Ty również zastanawiasz się czy warto wybrać niebieski mundur? Pierwszy krok to złożenie dokumentów w Zespole ds. Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie w godz. 7:30 -15.00. Niezbędne informacje uzyskasz dzwoniąc do nas pod numer 47 86 352 18. Dokumenty można również składać całodobowo u oficera dyżurnego.

Służba w Policji jest dla ludzi, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi i realizować się w formacji umundurowanej. Każdy kto zdecyduje się na taką ścieżkę zawodową może liczyć na stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego, a także awansowania w stopniu i na stanowisku. Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak dofinansowanie do urlopu, zwrot kosztów dojazdu czy ekwiwalent za umundurowanie. To także możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
  • podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Kilka cennych informacji dla tych, którzy chcą rozpocząć proces rekrutacji:

  • Kandydatów do służby w Policji, przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego, prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
  • W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w szkołach Policji, przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych szkoły z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania się z torem przeszkód oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.
  • Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji