Akcja „Znicz 2019” - zmiany w organizacji ruchu drogowego - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Akcja „Znicz 2019” - zmiany w organizacji ruchu drogowego

Data publikacji 29.10.2019

Okres „Wszystkich Świętych” to czas wzmożonego ruchu pojazdów na drogach naszego kraju. Jak co roku, nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu nyskiego udających się na groby bliskich, czuwać będą policjanci. Funkcjonariusze zadbają między innymi o to, by ruch w okolicach nekropolii odbywał się płynnie. Wskażą również miejsce, gdzie będzie można zaparkować samochód.

W dniach 31 października do dnia 3 listopada br. nyscy policjanci rozpoczną akcję "Znicz 2019". Wspólne działania Policji oraz innych służb będą polegały głównie na zapewnieniu płynnego i bezpiecznego przejazdu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.

Zadaniem policjantów będzie również eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów (w okresie całej doby). Policjanci będą informować zainteresowanych o możliwości dojazdu do parkingów oraz o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym. Jak co roku w tych dniach, przewiduje się wzmożony ruch pojazdów na drogach tranzytowych, jak również pojazdów i pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy i w rejonie samych nekropolii.

W okresie od 31.10.2019 r od godz. 6:00 do 3.11.2019 r, na drogach Nysy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu przy Cmentarzu Komunalnym ( ul. Mieczysława I ):

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Saperskiej (w kierunku do jeziora). Ruch z ulicy Saperskiej skierowany będzie przez Skorochów na drogę krajową 46. Na ulicy Saperskiej wprowadzona zostanie również „strefa zamieszkania”. Parkowanie na tej ulicy będzie możliwe w wyznaczonych miejscach, prędkość maksymalna wynosić będzie 20 km/h, przypominamy także o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym w wyznaczonej strefie. Jednokierunkowa w tym czasie będzie również  ul. Głowackiego.

Na ulicy Mieczysława I po lewej stronie w kier. Otmuchowa będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania, po prawej stronie - „ zakaz postoju”.

Parkowanie na ul. Obrońców Tobruku będzie możliwe od budynku PWSZ do Wieży Ciśnień z możliwością zawrócenia w jej rejonie. Zostanie tam wprowadzona strefa zamieszkania- parkowanie w wyznaczonych miejscach, prędkość ograniczona do 20 km/h , pierwszeństwo poruszania się mają piesi !

Na ul. Eichendorfa obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.

Zmiany organizacji w ruchu przy cmentarzu na ul. Złotogłowickiej

Jak co roku będzie można parkować samochody w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi (tereny zielone). Po prawej stronie jadąc od miasta obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania, po lewej „zakaz zatrzymywania” – nie dot. chodników.

Zmiany organizacji w ruchu przy cmentarzu na ul. Szczecińskiej:

Na ul. Baligrodzkiej (od ul. Krawieckiej do Czarnieckiego) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (na Hajduki Nyskie), na tej ulicy będzie możliwość parkowania samochodów po prawej stronie, ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie także na ul. Szczecińskiej. Parkowanie będzie możliwe od ul. Ściegiennego do parkingu przy cmentarzu po lewej stronie jezdni.

Dodakowo w niektorych miejscach, a szczególnie przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mieczysława I wprowadzone zostaną dodatkowe znaki w postaci tabliczek "T-24" (holownik) umieszczone pod znakiem "zakaz zatrzymywania". Każdy kto nie zastosuje się do znaków może liczyć się z tym, że jego pojazd zostanie odholowany na parking strzeżony na jego koszt.

W związku z przewidywanym dużym natężeniem ruchu kierujących i pieszych w okresie „Dnia Wszystkich Świętych” oraz w trakcie całej  akcji „Znicz”, policjanci proszą kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarzy. Parkowanie w miejscach wyznaczonych. Stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, znaków i sygnałów drogowych. Przypominają również o tym, by w zaparkowanych samochodach nie pozostawiać w widocznych miejscach wartościowych przedmiotów jak również nie zabierać ich ze sobą na cmentarz.

Policjanci na bieżąco będą udzielali informacji o możliwościach dojazdu oraz o utrudnieniach w ruchu.

Przypominamy również o ograniczeniach w ruchu pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, w następujących terminach:

- 31.10.2019 od godziny 18:00 do godziny 22:00;
- 01.11.2019 od godziny 8:00 do godziny 22:00.