Rozmawialiśmy z seniorami o ich bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Rozmawialiśmy z seniorami o ich bezpieczeństwie

Data publikacji 11.10.2019

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusz Mormul wraz z kierowniczką działu Usług Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej OPS w Nysie Panią Bożeną Szlempo rozpoczęli konferencje skierowaną do osób starszych pn. „Świadomy i bezpieczny Senior”, zorganizowaną przez Specjalistę do Spraw Profilaktyki Społecznej KPP w Nysie nadkom. Małgorzatę Jeżewską.

Konferencja odbyła się w Klubie Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie. W spotkaniu wzięli udział oraz zabrali głos m.in. Jerzy Kiełb z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Jacek Pękalski z firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z/s w Gliwicach, Grzegorz Bernacki z firmy Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. z/s w Nysie, Andrzej Zubel z Gazowni w Nysie, Naczelnik Wydział Ruchu Drogowego KPP w Nysie podkom. Rafał Wandzel. Zgromadzonych gości przywitał nadkom. Janusz Mormul przybliżając temat konferencji uczestnikom. Nadkom. Małgorzata Jeżewska przedstawiła satystkę dotyczącą oszustw metodą "na policjanta" i pokrewnych. Wskazała również jakie działania proflaktyczne wobec seniorów podejmuje nyska Policja.

Celem konferencji było uświadomienie seniorom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać. To grupa osób, która w sposób szczególny narażona jest na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Dotyczy to między innymi oszustw na tzw. policjanta, wnuczka,czy też pracownika energetyki, gazownictwa i innych. Wykorzystano filmki instruktażowe dotyczące przestępstwa na wnuczka i na pracownika opieki społecznej oraz pokrewne.

Poruszone zostały również tematy dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Edukowanie i ostrzeganie seniorów w zakresie tych działań jest konieczne i potrzebne. Dzięki takim działaniom seniorzy są coraz bardziej świadomi, a dzięki temu i bezpieczni.

 

 

  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusz Mormul wraz z kierowniczką działu Usług Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej OPS w Nysie Panią Bożeną Szlempo rozpoczynają konferencję.
  • Jerzy Kiełb z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie opowiada na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Jacek Pykalski z firmy Tauron przedstawia seniorom jak się ustrzec przed fałszywymi umowami i sprzedawcami.
  • Andrzej Zubel z Gazowni w Nysie przekazuje co powinien posiadać prawdziwy pracownik gazowni.
  • Na zakończenie konferencji wszystkim uczestnikom zostały wręczone rzez policjantów odblaski.