Bezpieczna droga do szkoły - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 02.09.2019

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym, nyscy policjanci włączyli się w ogólnopolskie działania "Bezpieczna droga do szkoły". Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki. Funkcjonariusze bacznie przyglądają się kierowcom oraz pieszym, a w szczególności ich zachowaniu w pobliżu przejść dla pieszych.

Policjanci ruchu drogowego już w ostatnich tygodniach wakacji , przygotowywali się do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od 2 września br., nyscy policjanci w rejonach szkół i przedszkoli, prowadzić będą wzmożone działania związane z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”. Działania te mają przede wszystkim ograniczyć zdarzenia drogowe z udziałem najmłodszych, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy pójdą do szkoły. Mundurowi będą uważnie przyglądać się kierowcom, którzy w pobliżu szkół i placówek oświatowych powinni zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Policjanci w ramach akcji, prowadzić będą również edukację najmłodszych uczniów, tych którzy wchodzą w świat nauki - nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym. Podczas spotkań w szkołach, uświadamiać będą najmłodszym, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w drodze do i ze szkoły, aby wyrobić w nich prawidłowe nawyki. Wskazywać będą miejsca, w których nie należy przechodzić przez jezdnię i uświadamiać o tym, jak niebezpieczne mogą być zabawy w pobliżu drogi. Mundurowi przypomną także o potrzebie posiadania elementów odblaskowych na plecaku czy też odzieży.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacji dzieci.