„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

Data publikacji 15.04.2019

Kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” przeprowadził profilaktyk z nyskiej komendy. Kampania, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

Spotkanie profilaktyczne z młodzieżą, którego głównym tematem były zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy odbyło się w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie. Profilaktyk ds. Nieletnich z nyskiej policji nadkom. Małgorzata Jeżewska podczas pogadanki informowała słuchaczy o zagrożeniach zdrowotnych, konsekwencjach prawnych oraz o skutkach społecznych, wynikających z zażywania środków psychoaktywnych i uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego spotkania była prezentacja spotu filmowego nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Podczas prelekcji policjantka informowała młodzież o tym, jak narkotyki i dopalacze zaburzają rozwój oraz wyniszczają organizm. Podkreślała, że zażycie tych zabronionych substancji ma wpływ na proces uczenia się, życia społecznego i rodzinnego. Informowała o tym, że są przyczyną wielu konfliktów, zaburzeń psychicznych, w których wahania nastroju mogą prowadzić w ostateczności do myśli samobójczych. Dlatego ważne by młodzież wiedziała, że nie warto próbować. Jeden raz może prowadzić do uzależnienia, a to już pociąga za sobą szereg konsekwencji na wiele lat. Żadna chwila pod wpływem środków odurzających nie zastąpi życia w trzeźwości.

Promując kampanię pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami i dopalaczami, aby uświadomić ich, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Chcąc zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas do zażycia tych środków. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.

  • Profilaktyczka rozmawiała z uczniami o dopalaczach i narkotykach
  • Profilaktyczka rozmawiała z uczniami o dopalaczach i narkotykach
Ładowanie odtwarzacza...