Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie

Data publikacji 08.02.2019

Dobra zabawa, radość, a przy tym i rywalizacja towarzyszyły drużynom biorącym udział w turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie. Organizatorami turnieju był sam komendant, nadkomisarz Krzysztof Włoch, a współorganizatorem dyrektor Szkoły Podstawowej w Otmuchowie- Jerzy Baran oraz prowadzący turniej Dariusz Jankowski. Głównym celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia oraz form alternatywnego spędzania czasu wolnego. W rozgrywkach uczestniczył „Policuś”, który przypominał o bezpieczeństwie podczas ferii. Nagrody zwycięzcom rozdał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie- nadkom. Janusz Mormul.

Wczoraj tj. 7 lutego, w Zespole Szkół Podstawowych w Otmuchowie zorganizowano „Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie”. Spotkanie rozpoczął komendant KP w Otmuchowie - nadkom. Krzysztof Włoch, który przywitał wszystkich uczestników. W zawodach udział wzięło 8 drużyn ze szkół podstawowych z gminy Otmuchów.

Sportowe zmagania wyłoniły zwycięskie drużyny. Pierwsze miejsce w kategorii „młodzież” zajęli uczniowie szkoły podstawowej w Kałkowie. Drugie piłkarze z ZSP w Jarnołtowie. Na trzecim uplasowała się drużyna ze szkoły podstawowej nr 1 w Otmuchowie. W kategorii „dzieci” zwyciężyli również uczniowie z Kałkowa. Drugie miejcie wywalczyli zawodnicy z ZSP w Mesznie, a trzecie piłkarze z SP nr 1 w Otmuchowie. Królami strzelców zostali Kamil Łada i Konrad Kasprzyk. Za najlepszych bramkarzy uznano Mateusza Pydych oraz Kacpra Obrzut.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczył im I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusz Mormul oraz Komendant Komisariatu Policji w Otmuchowie nadom. Krzysztof Włoch. Natomiast 3 najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary.

Turniej zorganizowano we współpracy z Szkołą Podstawową w Otmuchowie, Gminą Otmuchów oraz Starostwem Powiatowym w Nysie. Rozgrywki zakończyły się podziękowaniami dla nauczycieli uczniów i zaproszonych gości oraz wspólnymi zdjęciami z „Policusiem”.

Celem imprezy było przede wszystkim promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!

 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie
 • Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie