Narada roczna w nyskiej Policji - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Narada roczna w nyskiej Policji

Data publikacji 30.01.2019

Nyska Policja podsumowała swoją pracę w 2018 roku. Komendant Powiatowy Policji w Nysie mł. insp. Dariusz Dregan wraz z kadrą kierowniczą przedstawili wyniki pracy osiągnięte w ubiegłym roku. W naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta. Włodarze regionu podziękowali za rok dobrej pracy policjantów i wzorowo układającą się współpracę.

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nysie odbyła się narada roczna nyskiej policji. Komendant Powiatowy Policji w Nysie mł. insp. Dariusz Dregan przywitał zaproszonych gości i podsumował pracę policjantów w roku 2018. Podziękował samorządom za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa oraz wsparcie finansowe.

W trakcie narady głos kolejno zabrali: Naczelnik Wydziału Prewencji w Nysie kom. Łukasz Bakalarczyk, który omówił wyniki pracy służby prewencji oraz podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. która wśród mieszkańców powiatu nyskiego cieszy się dużą popularnością. Następnie wystąpił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Nysie podkom. Rafał Wandzel, podsumowując wyniki nyskiej drogówki. Podkreśli, że w naszym powiecie było mniej niż w 2017 r. wypadków – tych z ofiarami śmiertelnymi. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 12 wypadków śmiertelnych, to o 4 mniej niż w roku 2018.

Podsumowanie wyników uzyskanych przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą przedstawił Naczelnik Wydziału kom. Ryszard Antoszczyszyn. O przestępczości na terenie naszego powiatu na podstawie opracowanej prezentacji powiedział nadkom. Grzegorz Gawłowski - Naczelnik Wydziału Kryminalnego nyskiej komendy. Spadek przestępczości oraz duża wykrywalność to w głównej mierze efekt pracy nyskich kryminalnych. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność policjantów zwalczających przestępczość narkotykową.

Po podsumowaniu wyników pracy policjantów KPP w Nysie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta. Podziękował władzom samorządowym za duże wsparcie i pomoc finansową dla nyskiej policji, podkreślając jak ważna jest wzajemna współpraca. Za osiągnięte wyniki pracy nyskiej komendy, podziękował całej kadrze kierowniczej oraz wszystkim funkcjonariuszom. Podkreślił wkład policyjnej pracy w poczucie bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Z-ca Prokuratora Rejonowego w Nysie Sebastian Litwin oraz Prezes Sądu Rejonowego w Nysie Dobrawa Michałowska podziękowali za dobrą współpracę z policją nyską w 2018 roku. Wicestarosta Nyski Jacek Chwalenia podziękował policjantom za ich pracę i poświęcenie podczas codziennej służby. Podziękował również za to, że on i społeczeństwo naszego powiatu czują się dzięki ich pracy bezpiecznie. Podkreślił jak ważna jest rola Policji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniał o kolejnych projektach wsparcia finansowego dla nyskich mundurowych.

 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji
 • Narada roczna w nyskiej Policji