Pierwszy dzwonek szkolny już za nami - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Pierwszy dzwonek szkolny już za nami

Data publikacji 03.09.2018

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym, nyscy policjanci rozpoczęli policyjną akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Funkcjonariusze bacznie przyglądają się kierowcom w rejonie szkół, a w szczególności ich zachowaniu w pobliżu przejść dla pieszych. Mundurowi dużą uwagę zwracają na edukację najmłodszych, tych którzy pierwszy raz przekroczyli szkolny próg.

W dniach 3-7 września 2018 roku, policjanci z KPP w Nysie, w rejonach szkół i przedszkoli przeprowadzą wzmożone działania związane z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”.  Działania te mają przede wszystkim ograniczyć zdarzenia drogowe z udziałem najmłodszych, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy pójdą do szkoły. Policjanci ruchu drogowego już w sierpniu rozpoczęli sprawdzanie oznakowań w rejonie szkół pod kątem prawidłowości i czytelności znaków.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w rejonie szkół pojawiło się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze uważnie przyglądają się kierowcom, którzy w okolicach szkół powinni zachować szczególną ostrożność, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego. Policjanci sprawdzają czy przejścia dla pieszych są prawidłowo oznakowane. Funkcjonariusze przyglądają się również transportowi zbiorowemu - jest to istotne, ponieważ bardzo duża liczba dzieci i młodzieży, szczególnie pochodząca z terenów wiejskich, dojeżdża do szkół autobusami. Pojazdy takie powinny być sprawne technicznie i prawidłowo wyposażone.

Policjanci w ramach akcji, szczególną uwagę zwracają na edukację tych najmłodszych uczniów, którzy wchodzą w świat nauki - nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym. Funkcjonariusze spotykają się z uczniami w szkołach by uświadomić najmłodszym, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły aby wyrobić w nich prawidłowe nawyki. Wskazują miejsca, w których nie należy przechodzić. Uczulają dzieci na to, że nie powinny podczas przechodzenia na drugą stronę drogi biegać, podskakiwać, zatrzymywać się. Przypominają o tym jak niebezpieczne mogą być zabawy w pobliżu drogi.  Bardzo ważnym elementem pogadanek jest uświadomienie dzieciom jak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych na plecaku czy też odzieży.

Rodzice czy opiekunowie muszą pamiętać, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. W przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez opieki, rodzic, osoba odpowiedzialna popełnia wykroczenie, za co grozi kara grzywny w wysokości do 5 000 złotych.

Bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Przypominamy, że każda osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

Rodzice czy opiekunowie powinni wykorzystać wolne chwile do wspólnych spacerów. Podczas tych przechadzek powinni pokazać dziecku najbezpieczniejszą drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Pamiętajmy, że droga najkrótsza nie zawsze jest najbezpieczniejsza. W czasie wspólnych spacerów pamiętajmy, by dawać dzieciom dobry przykład. Przechodźmy więc przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle.

Najczęściej do wypadków drogowych z udziałem dzieci dochodzi w pobliżu miejsca zamieszkania. Kiedy dzieci rozpoznają okolicę, budynki, znajome twarze stają się mniej ostrożne i tym bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na to, by osobiście czuwać nad bezpieczeństwem dziecka przez cały czas, pomyślmy o tym, by zapewnić mu opiekę sąsiadów, czy kogoś z rodziny. Jeżeli mimo wszystko dziecko samo musi wrócić ze szkoły do domu zadbajmy o to, by ktoś z dorosłych oczekiwał na nie w pobliżu miejsca zamieszkania przed ostatnią ruchliwą ulicą.

Idąc z dzieckiem i trzymając je za rękę pamiętajmy o tym, że to osoba dorosła powinna iść od strony ulicy. Zwróćmy uwagę na to, o której dziecko kładzie się spać i o której wstaje. Zadbajmy, by nasza pociecha nie budziła się zbyt późno. Biegnąc do szkoły i obawiając się spóźnienia dzieci są mniej uważne, a co za tym idzie bardziej narażone na niebezpieczeństwo.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacji dzieci.