Policyjne działania pn. Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Aktualności - KPP Nysa

Aktualności

Policyjne działania pn. Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Data publikacji 27.03.2018

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Ważnym elementem akcji będzie zarówno egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu drogowego do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy, jak i podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.

Zmiana pory roku i warunków atmosferycznych zachęcają do spędzania czasu poza domem.  Kierowcy muszą być przygotowani, że na drogach, głównie tych, które prowadzą przez niewielkie miejscowości, gdzie nie ma chodników ani dróg dla rowerów, można spotkać coraz więcej pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem bądź jezdnią. Powinni być też świadomi, że w stosunku do niechronionych uczestników ruchu są w uprzywilejowanej pozycji. Maska samochodu i urządzenia bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdu, dają im ochronę, której piesi i rowerzyści nie posiadają.

Niezależnie od pory roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w miejscach gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Natomiast rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w prawidłowe oświetlenie, a także jeździć w kamizelce odblaskowej.

Przypominamy, że począwszy od 26 marca 2018 roku Policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Patrz i słuchaj!” skierowaną zarówno do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak i kierujących. Obserwując zachowania pieszych bardzo często można zauważyć, że nie skupiają oni uwagi przechodząc przez jezdnię, zwłaszcza gdy są zaabsorbowani jakąś czynnością, np. rozmową przez telefon, słuchaniem muzyki itp. Pamiętajmy, że pośpiech, przechodzenie na czerwonym świetle, przebieganie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych – to najczęstsze przyczyny tragedii.

Rozproszenie uwagi dotyczy także kierujących pojazdami, którzy w czasie jazdy korzystają z telefonów komórkowych, słuchają głośnej muzyki czy też zajmują się ustawianiem nawigacji. Opóźniony refleks i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje.

W trakcie prowadzonych działań Policja będzie przypominać o tych zagrożeniach wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

(BRD KGP/ mw)